Údržba svářeček

Údržba a čištění svářeček | impulsních svářeček.

 

Údržba a čištění svářečky

 

 • Všechny druhy svářeček prodávaných na www.svarecka.eu jsou přístroje, které nevyžadují zvláštní údržbu a jsou konstruovány tak, aby uživatel několika snadnými kroky zajistil čistotu a plnou funkčnost přístroje.
 • Dříve než se pustíte do údrždy svářečky resp. impulsní svářečky přesvědčte se zda je přístroj odpojen od elektrické sítě.
 • Pamatujte na to, že jakákoliv svářečka umístěná na www.svarecka.eu by neměla být čištěna vodou ani tekutinami obsahující mýdlové látky.


Prodejce, společnost Shopping net Praha s.r.o. upozorňuje na to, že ideální metodou údržby všech druhů svářeček je použití lehce navlhčené bavlněné tkaniny.

 

Nabídka svářeček

 

 • Pečlivě očistěte povrch svářečky a poté pro vysušení přístroje použijte tkaninu suchou.
 • Přeprava a skladování svářeček resp. impulsních svářeček prodávaných na www.svarecka.eu.
 • Prodejce, společnost Shopping net Praha s.r.o. upozorňuje všechny své zákazníky na nutnost přijmout taková opatření při přepravě, během nakládání a vykládání, aby zakoupené zboží (svážečky resp. impulsní svářečky) bylo dostatečně chráněno před nenadálým poškozením a byla zachována celistvost obalu.
 • Svářečky resp impulsní svářečky prodávané na www.svarecka.eu musí být skladovány v uzavřených objektech, protože jen tak lze garantovat ochranu svářeček před mechanickým
 • poškozením, popřípadě před působením agresivního vnějšího prostředí.
 • Ve skladovacím prostoru udržujte teplotu v rozmezí od 5°C do 50°C.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. doporučuje ukládat svářečky na dřevěné rošty nebo polštáře, ne však více než dvě svářečky uzavřené v originálním obalu na sebe.
 • Pokud potřebujete svářečky zakonzervovat, je nezbytně nutné dodržet výše uvedené podmínky pro skladování a navíc je nutné zabránit všemi vhodnými prostředky přístupu vlhkosti a prachu se svářečkám.
 • V případě dlouhodobého skladování a zakonzervování všech druhů svářeček umístěných na www.svarecka.eu, je třeba udržovat ve skladovacím prostoru stálou teplotu v rozmezí od 5°C do 50°C,
 • a zabezpečit vlkost prostředí mezi 30% až 90% a to bez kondenzace.

 

Likvidace svářeček a impulsních svářeček.

 

 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. prostřednictvím www.svarecka.eu dodává svým zákazníkům zboží, které neobsahuje žádné nebezpečné komponenty nebo látky, které by vyžadovaly speciální opatření při ekologické likvidaci.
 • Po demontáži svářečky resp. impulsní svářečky je potřeba zlikvidovat jednotlivé komponenty a materiály v souladu s obecně platnými normami a předpisy v ČR, popřípadě v souladu s platnou legislativou země, kde je stroj likvidován.

 

Autor: Shopping net praha s.r.o | www.svarecka.eu | údržba a čištění svářeček