Výměna svářecího drátu

Výměna teflonového ochranného pásku a tavícího drátu

 

Při výměně poškozeného teflonového ochranného pásku je nutno postupovat takto:

 

1. uvolnit šrouby upevňovacích destiček tak, aby bylo možno vyjmout teflonový ochranný pásek.

2. uvolnit šrouby, které drží poškozený topný (tavící) drát a poté jej vyměnit za nový.

3. nový drát upevnit shodně jak byl přišroubován drát starý.

4. nasadit teflonový ochranný pásek a přesvědčit se, zde je uložen ve stejné poloze jako byl původně.

5. upevňovací kovové destičky přišroubovat tak, aby se ochranný teflový pásek nemohl jakkoliv pohyboval.

 

Popis svářečky folií

 

Nabídka svářeček

 

Možné poruchy svářeček

 

  • Porucha Tavící (topný) drát a kontrolka je bez elekrického proudu
  • Kontrolka svítí, ale drátem elekrická energie neprochází
  • Kontrolka chodu stále svítí – teflonový ochranný pásek je přehřátý Tavící (topný) drát náhle praskl.

 

Svářečka vytváří nedokonalé sváry

 

1.Možná příčina je rozpojená vidlice.
2.Prasklý svářecí drát.
3.Do svářečky jde nedostatečné napětí
4.Překontrolovat teflonový pásek zda není poškozen.

 

Autor: Shopping net praha s.r.o | www.svarecka.eu | Výměna svářecího drátu